AcasăInterviuToate cererile de adopție înregistrate la DGASPC Olt, de-a lungul anilor, au...

Toate cererile de adopție înregistrate la DGASPC Olt, de-a lungul anilor, au fost finalizate…

 D-na directoare, care sunt ultimele investiții făcute, în ultimii doi ani, de către Consiliul Județean Olt pentru DGASPC Olt, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale celor care au nevoie de serviciile acestei instituții, Cămine de Bătrâni, Centre de Plasament, Case de Tip Familial?

D.G.A.S.P.C. Olt realizează, la nivelul județului Olt, măsurile de asistență socială, în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin aplicarea politicilor și strategiilor guvernamentale de asistență socială, în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale și sărăciei.

radita pirosca 5752În ultimii ani, Consiliul Județean Olt a finalizat patru dintre proiectele cuprinse în Programul Operațional Regional 2007-2013, privind axa prioritară nr. 3, și anume îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenție 3.2 –Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale. În anul 2011, au fost finalizate procesele de reabilitare și modernizare pentru Centrul de Îngrijire și Asistență, din cadrul Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina și Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Cezieni, beneficiarii fiind persoane cu handicap cărora li se oferă servicii de găzduire, îngrijire personală, recuperare și integrare/reintegrare socială. În anul 2012, a fost finalizat procesul de reabilitare și modernizare pentru Centrul de Îngrijire și Asistență Șopârlița. Iar în anul 2013, a fost înființat Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Drăgănești Olt, cu o capacitate de 40 de locuri, care vine în întâmpinarea nevoii de a asigura servicii sociale bazate e terapie ocupațională pentru tinerii cu handicap care părăsesc sistemul de protecție al copilului și nu pot fi reintegrați în familie sau societate. Beneficiarii sunt persoane cu handicap, cărora li se oferă servicii de găzduire, îngrijire personală, recuperare și integrare/reintegrare socială.

Câte dintre cererile de adopție primite s-au materializat, în ultimii doi ani, și sub ce formă?

Pentru  copiii din sistemul rezidențial se încearcă, în  primul rând, reintegrarea în familie, iar atunci când această reintegrare nu este posibilă până la rude de gradul IV, copiii pot deveni adoptabili. În ultimii doi ani, fie au fost finalizate cererile de adopție începute în perioada anterioară, fie s-a demarat procedura de adopție pentru altele noi. În anul 2012, 22 de familii au primit atestatul în vederea adopțiilor. Au fost identificați în vederea adopțiilor un număr de 23 de copii. Numărul încredințărilor pentru adopție, în acel an, a fost de șapte, iar numărul adopțiilor finalizate a fost de 17.  Anul trecut, 26 de familii au primit atestatul în vederea adopțiilor, au fost identificați 75 de copii în vederea adopției, fiind încredințați pentru adopție un număr de 23 de copii. De asemenea, anul trecut, au fost finalizate 21 de adopții. Două familii au primit atestate, în acest an, în vederea adopțiilor, iar numărul familiilor pentru care s-a demarat procedura de evaluare a atestatului este 10. Au fost identificați cinci copii în vederea adopției. Totodată, au fost încredințați spre adopție doi copii, până acum fiind finalizate patru adopții.  În momentul de față, pentru o familie atestată nu s-a identificat, încă, un copil.

Facem precizarea că toate cererile de adopție înregistrate la DGASPC Olt, de-a lungul anilor, au fost finalizate. Noi considerăm că cel mai important lucru pentru copil este creșterea în familia biologică, dar când nu este posibil,  adopția este cea mai bună soluție.

Câți copii instituționalizați se află în plasament la asistenții maternali și care este sprijinul financiar acordat acestora, pentru fiecare copil în parte?

O soluție cât mai aproape de creștere orientată spre societate și mediu familial este plasamentul la asistent maternal profesionist. Numărul copiilor aflați în plasament la asistenți maternali este, în prezent, de 497. Pentru aceștia se acordă alocație zilnică de hrană, în funcție de vârsta copilului; îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive; contravaloarea transportului, precum și bani pentru nevoi personale.

Câți asistenți maternali, cu carte de muncă, mai există la nivel de județ?

La nivelul județului Olt, există un număr de 296 de asistenți maternali angajați ai DGASPC Olt.

Este suficient personalul pe care-l aveți în subordine, raportat la volumul de muncă din cadrul Direcției? Dacă da, argumentați, dacă nu, detaliați.

În prezent, având în vedere problematica persoanelor asistate social, mai ales în cazul persoanelor adulte sau copiilor cu handicap grav aflați în totală dependență de  îngrijire și asistență supravegheată, personalul angajat, conform legislației în vigoare, este insuficient.

Știm că, în momentul actual, la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se lucrează la legislația secundară privind asistența socială și sunt avute în vedere și aceste aspecte, privind corelarea standardului de personal cu standardele de calitate. Considerăm că eforturile noastre și ale societății civile trebuie îndreptate către prevenirea riscului de excluziune socială  și acordarea de servicii de suport în comunitate, punându-se accentul pe valorizarea persoanei și acordarea de servicii sociale integrate.

Dragoș SÎRGHIE


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments