Print this Post


  Un nou contract de finanțare semnat de viceprim-ministrul Paul Stănescu

  Recent, viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a susținut o conferință de presă, cu ocazia semnării contractului de finanțare pentru înregistrarea proprietăților din zonele rurale ale României. Au mai participat Radu Codruț Ștefănescu – președinte ANCPI și reprezentanții Agențiilor de Dezvoltare Regională.

  „Proiectul pe care îl semnăm se încadrează în categoria proiectelor majore, asumate prin Programul de Guvernare și este finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă)”, a declarat Paul Stănescu.

  paul stanescu semnare contract netPână în anul 2023, se dorește înregistrarea sistematică a 5,758 milioane de hectare de teren, cu sau fără construcții, din 660 de unități administrativ-teritoriale rurale, situate în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României (regiunea de dezvoltare București-Ilfov nefiind eligibilă).

  Proiectul are o valoare de peste 1,4 miliarde de lei, respectiv 312.891.155 euro, din care 265.957.482 euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar 47.933.673 euro – cofinanțare națională, de la bugetul de stat.

  Proiectul are ca principale obiective: asigurarea securității juridice și transparența drepturilor reale referitoare la proprietățile rurale din zonele țintă (inclusiv proprietățile statului), care vor fi înregistrate în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gestionat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

  „După cum știți, sistemul cadastral constituie una dintre bazele de date spațiale centrale ale oricărui stat. Prin crearea unui sistem cadastral sigur și fiabil pentru înregistrarea proprietăților din zonele vizate de proiect, toate imobilele vor avea o referință spațială unică pe harta cadastrală și nu vor mai exista suprapuneri ale acestora. Practic, vom avea date cadastrale complete pentru aceste zone și o imagine de ansamblu cu privire la drepturile de proprietate la nivel național. Totodată, tranzacțiile pe piața imobiliară vor deveni mai eficiente și transparente, vom stimula consolidarea terenurilor agricole, atragerea unor noi investiții în infrastructură și posibilitatea utilizării la scară mai largă și mai eficientă a fondurilor europene în România. Astfel, prin finanțarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, din veniturile proprii ale ANCPI și fonduri externe nerambursabile, și prin proiectul pentru care semnăm azi contractul de finanțare, se va asigura finalizarea înregistrării gratuite a tuturor imobilelor din România și, astfel, vom duce la îndeplinire una dintre țintele asumate prin Programul de Guvernare, și anume creșterea procentului de proprietăți cadastrate”, a declarat Paul Stănescu.

  Proiectul este în acord cu Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF) reglementat de Legea nr. 7/1996 și instituit prin HG nr. 294/2015, precum și cu Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2013-2020-2030.

  Ionuț DUMITRESCU

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/un-nou-contract-de-finantare-semnat-de-viceprim-ministrul-paul-stanescu/

  1 ping

   Comments have been disabled.