AcasăActualitateZece puncte unde slătinenii își pot depune cererile pentru tichetele sociale acordate...

Zece puncte unde slătinenii își pot depune cererile pentru tichetele sociale acordate de Primăria Municipiului Slatina

Începând cu această săptămână, Primăria Municipiului Slatina va amenaja zece puncte de unde se vor distribui și depune cereri pentru acordarea de Tichete sociale. Tichetele sunt oferite de Primăria Slatina și beneficiari vor fi persoanele cu handicap grav sau accentuat și pensionari, indiferent de vârstă și tipul de pensie, dar al căror cuantum net să fie cel mult 800 lei.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Aceste tichete sociale vor fi acordate de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște.

primaria slatina tichete socialePentru a putea beneficia de tichete sociale, pensionarii trebuie să anexeze cererii scrise, următoarele documente, în copie xerox: documente din care să rezulte apartenența la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia; act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă. Iar persoanele cu handicap grav sau accentuat trebuie să depună: act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia; act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă; documente din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat.

Astfel, vor fi amenajate zece puncte de primire la: Primăria Slatina – sediul central, str. M. Kogălniceanu nr. 1; la Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, str. Unirii nr. 2B; la Direcția Economică, str. Toamnei nr. 6; la sediul central al Direcția Protecție și Asistență Socială, str. Frații Buzești nr. 6; Clubul Pensionarilor, str. Victoriei; Centrul de Îngrijire și Igienă Corporală, str. Nicolae Bălcescu nr. 22; la Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului – Olt, cu care Direcția Protecție și Asistență Socială are protocol de colaborare, str. Centura Basarabilor (Progresul), precum și la casieriile Companiei de Apă Olt din str. Artileriei, nr. 2; str. Textilistului și b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea tichetelor sociale se poate descărca și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro, și poate fi totodată transmisă on-line cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie transmise și documentele prevăzute mai sus, la adresa office@primariaslatina.ro.

De menționat că tichetele sociale vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor, beneficiarii urmând să le primească direct la domiciliu, prin intermediul poștei, în luna dinaintea evenimentului ce urmează a fi sărbătorit.

Ionuț DUMITRESCU


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments