AcasăActualitateA apărut TEMPO CNRG – Revista Colegiului Național „Radu Greceanu” din Slatina

A apărut TEMPO CNRG – Revista Colegiului Național „Radu Greceanu” din Slatina

Luna aprilie a anului 2023 avea să marcheze, pe azurul publicisticii slătinene, apariția publicației TEMPO CNRG – Revista Colegiului Național „Radu Greceanu” din Slatina.  Sufletul viu al acestei publicații este prof. Teodora Marica, președinta Asociației „Radu Greceanu”, iar serviciile de tehnoredactare au fost și vor fi, în continuare, asigurate de ing. Isabela Florina Nistor și prof. Mirela Moraru.
Publicația debutează cu un „Laudatio”, girat de Teodora Marica, ilustrativ pentru istoria, de la origini, până în prezent, a celebrului locaș de educație, „Radu Greceanu”, la care au trudit, întru luminarea neamului, profesori celebri,   precum au fost Iuliu Moisil, Toma Vasilescu, Ion Popescu-Voitești, Ilie Popescu-Spineni, Rola Vitold Piecarski, Saint Andre Augustin, Ilie Rădulescu, Traian Biju, Ion Irimescu, Victor Blitz, Eugen Ghimpețeanu, George Botez, discipolul lui Iorga, N. Popescu, Maria și Gheorghe Ungureanu etc… Discipoli ai acestor maeștri, mari personalități ale vieții literare, culturale, academice și științifice, după caz, au fost Dumitru Popovici, Mihai Oroveanu, Ion Popescu-Negreni, Ion Velcea, Vasile Sandu, Cornel Turianu, Anton Vătășescu, Jean Lupu, Antonius Nicolescu, Anghel Dumbrăveanu, Ion Andreiță, Florin Mihăilescu, Caius Traian Dragomir, Ion Lazu, Octavian Popescu, Marin Mincu etc.
Spune prof. Teodora Marica: „De la începuturi și până astăzi, generații de dascăli și copii serioși aduc omagiu școlii lor, prin performanțe, la nivel național și internațional, duc o luptă cu sinele, spre a putea sta, într-o bună zi, de-a dreapta celor care au trecut, prin acest liceu, și sunt cunoscuți că fac parte din înaltul for – Academia Română”.
În articolul său, intitulat „Declarație de dragoste”, prof. Elena Sîrghie aduce, la rându-i, un elogiu școlii la care și-a desăvârșit cariera de profesor întru istorie, întrebându-se: „Oare ce forme a luat lutul modelat de mine, cât de mare sau de mică este amprenta pe care am lăsat-o, în drumul devenirii acestor tineri?”
Cu deosebită aplecare, pentru trecutul, prezentul și viitorul acestui liceu, în revistă, mai semnează distinsele cadre didactice Daniela Iancu, dirijor Pr. prof. Claudiu Popa, Mariana Mihai, Radu Georgiana Andreea, Mirela Moraru, Florina Nistor, Cătălin Barbu, Mihaela Cîrstea, Nicoleta Corcău, Ion Gușatu, Daniela Nadia Taclit, Mihaela Chirițoiu, Marius Tinca, Emil Petcan, Victor Iacobescu… La rubrica „Absolvenți de ieri și de azi”, punctează din nou Teodora Marica, semnând un discurs despre lansarea cărții „Arc peste timp”, de acad. Leonida Gherasim, cel care, la rându-i, înnobilează publicația, cu un mesaj pentru Colegiul Național „Radu Greceanu”, mesaj în care-și deapănă amintirile, concluzionând „că singurele mijloace, prin care se obține «valoarea» sunt munca, învățătura și cultura…”
În continuare, revista beneficiază și de discursul dr. Mircea Șerbu, acesta vorbind despre erudiția și valoarea stilistică pe care le-a pus prof. Leonida Gherasim în cartea sa „Arc peste timp”, de amintirile prof. Octavian Popescu, membru titular al Academiei, dar și de cele ale prof. Vasile Voinea, absolvent CNRG, promoția 1969. Urmează rândurile-gândurile prof. Mădălinei Andreea Vasile, apoi „Bucuria de a transforma imposibilul în posibil”, manifestată de dr. Aurora Constantin, prof. de fizică la Edinburg, precum și articolul prof. Ilie Dumitru, pensionar și fost absolvent CNRG, toate încununate, la final, de sentimentele frumoase ale preotului Dan Vîrban, absolvent promoția 2011…
Nu trebuie uitată secțiunea din revistă numită „Între lira lui Calliope și fluierul Euterpei”, unde, sub coordonarea prof. și poetului Victor Iacobescu, mai mulți elevi își expun creația literară: Gheorghe Robert (clasa a IX-a), Nedelcu Eduard Emilian (clasa a VII-a),  Băcanu Andreea (absolvent 2019, studentă), Bianca Maria Nicola (clasa a X-a), Rusu Sofia (clasa a VI-a)…
„În absență, critica devine realistă,/ chiar dacă sensul către destinație e incert./ În absență, nu este permisă singurătatea fizică,/ solitudinea e deja alt domeniu./ În absență, secretul rămâne nealterat/ și imposibilă e doar posibilitatea himerică a prezenței”. (Uni_ vers, Rusu Sofia, p. 48)…
În final, parafrazându-l pe Arghezi, nu pot spune decât: „Revistă frumoasă, cinste cui te-a născocit!”

Miruna Andra Ginerica


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments