AcasăActualitateAJOFM OLT E BUNĂ DE PLATĂ!

AJOFM OLT E BUNĂ DE PLATĂ!

Că vor sau nu vor unii să recunoască, OltTv Slatina a îndeplinit proiectul Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, prestând toate serviciile către această instituție, conform contractului și clauzelor stabilite prin acesta.

În acest sens, prestatorul (OltTv Slatina) poate pune la dispoziția oricui dorește documente „beton” care dovedesc îndeplinirea în totalitate a serviciilor stabilite prin contract. Orice om de bună credință, care studiază, verifică și confruntă contractul și dovezile certe de îndeplinire a acestuia, nu poate trage decât o singură concluzie: OltTv Slatina a îndeplinit, cu maximă fidelitate, contractul încheiat cu AJOFM Olt, iar AJOFM Olt e bună de plată.

Alo, d-le Câtu, se aude până la domnia-voastră? Nimic nu e gratis în lumea asta!

ajofm olt olttvOltTv a îndeplinit proiectul AJOFM

În 2014, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt a scos la licitație Proiectul „SEROP-Servicii de Ocupare Performante – Elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei de aliniere a calității serviciilor publice de ocupare”. Televiziunea OltTv-S.C. Enero Prod S.R.L. a câștigat atât prima, cât și a doua licitație, derulate pe SEAP, iar toate cerințele au fost îndeplinite întocmai.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Modernizarea serviciului public de ocupare”. Numărul de identificare al contractului este POSDRU/111/4.1/S/92443 și se referă la SERVICII PUBLICITATE – COMUNICATE, CREARE ȘI DIFUZARE SPOTURI RADIO. Televiziunea OltTv a participat la licitația organizată în decembrie 2014, pe care a câștigat-o. Înainte de începerea derulării proiectului, AJOFM anulează licitația. Aceasta se reia, OltTv participă din nou și câștigă.

Toate serviciile solicitate au fost realizate în totalitate, conform Procesului-verbal de recepție nr. 2469, încheiat pe 9 aprilie 2015, document semnat de către toți membrii comisiei de recepție.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

„Elaborarea și implementarea strategiei de creștere a calității serviciilor pe piața muncii, destinate să sprijine și să susțină procesul de modernizare a serviciului public de ocupare la standarde europene, prin adecvarea și inovarea procedurilor și instrumentelor de lucru pentru eficientizarea, diversificarea și creșterea eficacității acestora la nivelul a două regiuni de dezvoltare – Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia – cu specificități comune. Serviciile care fac obiectul proiectului sunt: informarea și consilierea, medierea muncii, consultanță pentru începerea unei afaceri, formarea profesională continuă.”

Impactul urmărit este atingerea unui grad ridicat de informare a beneficiilor modernizării serviciilor SPO, respectiv de informare consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, consultanță și asistență pentru începerea unei afaceri, precum și atingerea unui grad ridicat de informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă cu privire la crearea și folosirea instrumentelor moderne (IT), respectiv platforma electronică de mediere a muncii și platforma e-learning.

Serviciile de publicitate solicitate conform caietului de sarcini însemnau realizarea de comunicate de presă scrisă la nivel național și regional, precum și spoturi radio, după cum urmează:

14 comunicate (format – caseta de presă de cel puțin 200 cmp) elaborate și publicate, din care: 4 comunicate în cotidiene cu acoperire națională, de mare tiraj; 10 comunicate în cotidiene regionale, astfel: 5 comunicate în Regiunea Sud-Vest Oltenia, 5 comunicate în regiunea Sud-Muntenia.

Una dintre condițiile precizate în caietul de sarcini este ca cele zece comunicate de presă să fie publicate într-un cotidian de mare tiraj național situat în top 5, conform BRAT, și două cotidiene regionale care să acopere toate județele din cele două regiuni. Pe lângă aceste comunicate pentru presa scrisă, sunt prevăzute și spoturi radio, astfel:

„Prestatorul va dezvolta și implementa în cadrul proiectului creația și producția a 14 spoturi radio, precum și asigurarea unui număr minim total de difuzări în perioada decembrie – februarie 2015, conform următoarelor specificații:

• 5 spoturi radio publicitare cu durata de 30 sec. fiecare – pentru platforma de medierea muncii;

• 5 spoturi radio publicitare cu durata de 30 sec. fiecare – pentru platforma e-learning

Acestea vor avea un număr de minimum 328 difuzări (164 difuzări pentru platforma electronică de mediere a muncii și 164 difuzări pentru pltaforma e-learning) la nivelul regiunilor Sud-Muntenia (82 difuzări/platformă) și Sud-Vest Oltenia (82 difuzări/platformă).”

Caietul de sarcini prevede ca difuzarea acestor spoturi să fie făcută pe cel puțin două stații cu acoperire regională-regiunile Sud-Muntenia (în toate județele) și regiunea Sud-Vest Oltenia (în toate județele). Alte patru spoturi radio sunt prevăzute în caietul de sarcini, cu specificațiile de rigoare, astfel:

• 4 spoturi radio publicitare, câte 1 spot pentru fiecare serviciu modernizat (informarea și consilierea, medierea muncii, consultanță pentru începerea unei afaceri, formare profesională continuă), de 20 secunde fiecare.

„Acestea se vor difuza de minimum 100 de ori (minimum 25 difuzări/serviciu modernizat) la nivel național, pe cel puțin 1 stație radio, astfel încât campania să aibă o audiență ridicată pentru publicul țintă al campaniei. Minimum 30% din difuzări trebuie să fie în prime time. Difuzarea se va face pe cel puțin o stație cu acoperire națională din top 5 audiență conform celui mai recent studiu ARA”, este prevăzut în caietul de sarcini.

În urma câștigării licitației, televiziunea OltTv a livrat serviciile de publicitate prevăzute în contract, întocmai. OltTv este abilitată să presteze astfel de servicii conform înscrisurilor la Registrul Comerțului privind Codul CAEN autorizat. OltTv deține de trei ani și Certificatul de atestare a implementării standardului de calitate ISO 9001, cerință obligatorie în contractul de prestări servicii. Toate activitățile asumate în proiect au fost trimise spre avizare și aprobate de către OIPOSDRU – MMFPSPV și publicate sau difuzate ulterior avizării, conform corespondenței dintre OltTv și organismul intermediar menționat.

Serviciile de publicitate au fost prestate integral, în perioada 23 ianuarie-27 februarie 2015, conform Procesului-verbal de recepție 2469 din 9 aprilie 2015. De precizat că perioada de implementare a fost mai scurtă, întrucât prima licitație a fost anulată. Radioul național ales (Kiss FM) cu care OltTv are contract de prestări servicii, se află pe primul loc în audiențe, conform BRAT. Celălalt partener (Europa FM) pe care s-au difuzat spoturile radio se află în top 5.

RAPORT FINAL DE PRESTĂRI SERVICII NR. 305/27.02.2015

„Urmare a prestării serviciilor de publicitate în media, obiectivul urmărit a fost atins în proporție de 100%. Modalitatea de calcul a proporției în care a fost atins obiectivul s-a realizat în baza metodei rememorării audienței din ziua precedentă (Day After Recall), la care apelează cele mai multe din sistemele de măsurare existente pe plan internațional, metodologie recomandată de EBU (European Bradcasting Union) și ESOMAR. Sursa de verificare a veridicității și corectitudinii acestei modalități de calcul este Studiul de audiență radio care urmează a se realiza în vara anului 2015 de către IMAS – Marketing Sondaje SA și Gfk România – Institut de Cercetare de Piață SRL. Studiul de Audiență Radio se realizează pe baza unui eșantion de tip probabilist, stratificat, cu extracție multistadială.”

Valoarea serviciilor prestate de către Olt Tv este de 275.150 de lei, la care se adaugă TVA, în valoare de 66.036 de lei. OltTv a pus la dispoziția beneficiarului (AJOFM Olt) toate documentele care dovedesc îndeplinirea în totalitate a serviciilor prevăzute în contract: procesul verbal de recepție, raportul final, contractele de prestări servicii și difuzare a partenerilor media (Kiss FM și Europa FM), rapoartele primite privind numărul de difuzări și numărul spoturilor radio, corespunzător caietului de sarcini.

LINIA ÎNTÂI


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments