ANUNȚ

Orașul Potcoava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planul PLAN URBANISTIC ZONAL „Construire locuinte sociale p+4 in orasul Potcoava, judetul Olt”  amplasat în orașul Potcoava, T27, P 90/1/3, județul Olt; planul nu necesită evaluare de mediu și nici evaluare adecvată  urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentația care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare și proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 800– 1400, precum și la următoarea adresa de internet  http://apmot.anpm.ro

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenției pentru Protecția Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments