AcasăAnunțuriANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

U.A.T. MUNICIPIUL CARACAL, județul Olt, str. Piața Victoriei, nr. 10, telefon 0249511384,  email  office@primariacaracal.ro, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenției pentru Protecția Mediului Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru proiectul ,,PLAN DE MOBILITATE DURABILĂ AL ZONEI URBANE FUNCȚIONALE CARACAL”  ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII ,,Sistemului de transport public cu autobuze ecologice la nivelul zonei urbane funcționale Caracal” în Caracal și zona urbană funcțională, județul Olt:

Planul nu necesită evaluare de mediu și nici evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentația care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare și proiectul eciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro .

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.  

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments