AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. ADRIMARIO SILV S.R.L. din comuna în comuna Bucinișu, sat Bucinișu, str. Târgului nr. 6, județul Olt, titular al proiectului „MODERNIZARE MOARĂ FĂINĂ ȘI CONSTRUIRE SILOZURI PENTRU MATERIE PRIMĂ ȘI PRODUSE FINITE, AFERENTĂ CAPACITĂȚII DE PROCESARE ÎN CADRUL ADRIMARIO SILV S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „MODERNIZARE MOARĂ FĂINĂ ȘI CONSTRUIRE SILOZURI PENTRU MATERIE PRIMĂ ȘI PRODUSE FINITE, AFERENTĂ CAPACITĂȚII DE PROCESARE ÎN CADRUL ADRIMARIO SILV S.R.L., propus a fi amplasat în comuna Bucinișu, sat Bucinișu, str. Târgului nr. 6, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Olt.


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments