Print this Post


  Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

  Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

  Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

  SC AGRISTOCK MARTINEȘTI SRL
  J28/290/2018
  CUI RO39111365
  SPINENI, STR. PRINCIPALĂ SPINENI NR. 208
  Nr. 23/17.11.2020

  SC AGRISTOCK MARTINEȘTI SRL Spineni, titular al proiectului: „CONSTRUIRE UNITATE DE STOCARE ȘI PROCESARE”,  anunță publicul interesat luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „CONSTRUIRE UNITATE DE STOCARE ȘI PROCESARE”, propus a fi amplasat în comuna Spineni, T 70, P 18, P 23, P 42, P 27, județul Olt.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anmp.ro

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

  Administrator,

  Klaus Abel

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare-4/