AcasăAnunțuriAnunț Public privind decizia etapei de încadrare

Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

SC AGRISTOCK MARTINEȘTI SRL
J28/290/2018
CUI RO39111365
SPINENI, STR. PRINCIPALĂ SPINENI NR. 208
Nr. 23/17.11.2020

SC AGRISTOCK MARTINEȘTI SRL Spineni, titular al proiectului: „CONSTRUIRE UNITATE DE STOCARE ȘI PROCESARE”,  anunță publicul interesat luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „CONSTRUIRE UNITATE DE STOCARE ȘI PROCESARE”, propus a fi amplasat în comuna Spineni, T 70, P 18, P 23, P 42, P 27, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anmp.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Administrator,

Klaus Abel

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments