AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

ANEXA 5J
La procedură    

U.A.T. COMUNA GRĂDINILE titular al proiectului:  INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE  IN COMUNA GRĂDINILE, JUDEȚUL OLT, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE  IN COMUNA GRĂDINILE, JUDEȚUL OLT, propus a fi amplasat în comuna comuna Grădinile, satele: Grădinile, Arvateasca și Plăviceanca, județul Olt

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 8.00 – 14.00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet  a  A.P.M. Olt.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments