Print this Post


    Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

    ORAȘUL POTCOAVA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere conducte de distributie gaze naturale presiune redusă în orașul Potcoava, sat Potcoava – Fălcoeni, sat Valea Merilor, sat Sinești, sat Trufinești – localitatea Potcoava”, propus a fi amplasat în orașul Potcoava, sat Potcoava, Fălcoeni, Valea Merilor, sat Sinești, sat Trufinestijud. Olt

    Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt și la sediul Primăriei Potcoava, jud. Olt, în zilele de luni până vineri, intre orele 900– 1400  .

    Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

    Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-privind-depunerea-solicitarii-de-emitere-a-acordului-de-mediu-4/