Print this Post


  AVEM UN SINGUR PĂMÂNT

  Pe acest „singur Pământ”, omul, care la începuturile istoriei sale atribuia întreaga existență unei atotputernice divinități, s-a dovedit a fi char el, creatorul și modelatorul aspectului planetei pe care a populat-o și a transformat-o conform dorințelor și necesităților.

  Mediului natural, omul i-a adăugat priveliști noi, la fel de fascinante, grație inteligenței și geniului său creator. A transformat mlaștini și pământuri înțelenite în văi roditoare, ținuturi aride în oaze de verdeață, a domesticit animale sălbatice și a creat noi rase de animale și soiuri de plante de cultură. A construit așezări din ce în ce mai mari și mai moderne, a inventat și diversificat mijloace de transport, pentru care a construit infrastructuri performante care străbat întreaga suprafață a planetei prin aer, pe mări și oceane, prin rețeaua rutieră și feroviară.     Exploziile demografice, urbanistice, tehnico-științifice, au accelerat relația om-natură, intensificând influența pe care societatea a exercitat-o asupra mediului. Din 1970, în fiecare an, pe data de 22 aprilie, se sărbătorește Ziua Pământului, mișcare pentru protejarea mediului înconjurător.

  Pandemia, care a invadat aproape întreaga planetă, a poziționat în plan secundar alte probleme majore, care, neglijate, pot determina efecte catastrofale asupra componentelor mediului înconjurător. Incontestabil, problemele ridicate de mediul înconjurător constituie, la scară planetară, una din problemele cele mai grave și mai complexe ale contemporaneității. Mediul înconjurător este strâns legat de domeniile economiei, energiei, populației, biologiei și chiar medicinei în așa fel, încât, într-o interdependență indestructibilă, toate aceste domenii se influențează reciproc, disfuncționalitățile apărute într-unul, reverberând inevitabil, într-o perioadă mai mult sau mai puțin apropiată, în celelalte  domenii.

  De peste un an, nimeni nu s-a mai preocupat de problemele sănătății planetei, ci numai de componenta umană a mediului înconjurător. Marile probleme care afectează calitatea vieții pe planeta Pământ precum: poluarea, emisiile de dioxid de carbon, efectul de seră, deșertificarea, despăduririle, distrugerea habitatelor unor specii de plante și animale, care, fie au dispărut în ultimii ani, fie sunt pe cale de dispariție, au o importanță majoră pentru echilibrul geosistemelor Terrei.

  Prof. Dr. Ștefania Marineanu

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/avem-un-singur-pamant/

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *