AcasăBreviar parlamentarAviz favorabil al Consiliului Legislativ, pentru modificarea art. 150 alin. (1) din...

Aviz favorabil al Consiliului Legislativ, pentru modificarea art. 150 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, propunere susținută de senatorul PSD Paul Stănescu

Aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ pentru modificarea art. 150 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, propunere susținută de senatorul PSD Paul Stănescu.

Conform expunerii de motive, alesul local se bucură de protecția legii în exercitarea mandatului său, ceea ce presupune asigurarea condițiilor legale pentru participarea la activitățile autorităților administrației publice locale din care face parte, în calitate de reprezentant al colectivității locale, în interesul căreia a fost ales, respectiv la ședințele Consiliului Local sau Județean și al comisiilor de specialitate ale acestora.

Iată ce a declarat senatorul Paul Stănescu, cu privire la această propunere legislativă:

„Intrarea în vigoare a Codului Administrativ a adus reglementări specifice și în privința modalității în care primarul, autoritatea executivă a administrației publice locale, intră în exercițiul de drept al mandatului, ceea ce implică depunerea jurământului prevăzut de lege.

Rezultă, așadar, că legiuitorul a limitat clar posibilitatea depunerii jurământului de către primar, urmărind ca această ceremonie să aibă loc doar în cadrul primei ședințe privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, existând o singură derogare, cu titlu de excepție: depunerea jurământului în fața judecătorului delegat, doar atunci când prima ședință privind ceremonia de constituire a Consiliului Local nu are loc, în termen de 60 de zile de la data alegerilor.

Pentru a respecta voința legiuitorului, care a conceput o singură excepție privind procedura de depunere a jurământului primarului, în sensul că dacă nu se realizează în ședința ceremonială de constituire a Consiliului Local, atunci, să fie depus jurământul în fața judecătorului delegat, opinăm în sensul că sfera de incidență a excepției să fie adaptată tuturor situațiilor incidente în aplicarea legii.

În contextul reglementării acestei situații de excepție privind depunerea jurământului în fața judecătorului delegat, pe lângă conturarea mai clară și cuprinzătoare a situațiilor de incidență a excepției, este necesar a se stabili, cu claritate, și dacă încheierea pronunțată de judecătorul delegat este supusă vreunei căi de atac. Încheierea judecătorului delegat prin care se ia act de depunerea jurământului este definitivă, adică nu este supusă niciunei căi de atac.

Depunerea jurământului de către primar semnifică intrarea în exercitarea mandatului. De aceea, considerăm că verificarea întrunirii condițiilor tezei de excepție a art. 150 alin. (1) din Codul Administrativ trebuie realizată, cu celeritate, de către judecătorul delegat, nepresupunând o complexitate deosebită, mandatul fiind deja validat, iar incidența căilor de atac specifice procedurii contencioase conducând la crearea unei incertitudini, privind efectele juridice ale activităților desfășurate de către primar, după pronunțarea încheierii judecătorului delegat, în condițiile în care încheierile pronunțate în procedura contencioasă au caracter executoriu. Așadar, considerăm că pronunțarea unei încheieri definitive asigură toate garanțiile pentru corecta aplicare a legii”.

Dragoș Sîrghie

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments