AcasăActualitate„BIJUTIERUL DE CARACTERE” REDIVIVUS

„BIJUTIERUL DE CARACTERE” REDIVIVUS

De câțiva ani buni, cu Dumitru Nica, dascăl de înalt profesionalism, conducător de școală și fost senator al României, am statuat o prietenie, care are ca piatră de rezistență cultivarea valorilor fundamentale ale acestui „leagăn de respirație”, numit Județul Olt și care reprezintă pentru amândoi o obsesie nobilă, de la care nu ne putem sustrage.

După cum s-a întipărit în mintea elitei slătinene, profesorul de matematică și Omul Cetății, Dumitru Nica, este supranumit „Bijutierul de caractere”, după titlul volumului autobiografic, cu același nume, semnat de domnia sa, în anul de grație 2019.  Clarvăzător al timpului în care i se derulează viața, profesorul Nica face parte din buchetul puținilor înțelepți ai acestui județ care a înțeles, încă de la începutul carierei sale profesionale, așa cum spune scriitorul și ziaristul-patriot Ion Andreiță, acel imperativ lansat în eternitate de Spiru Haret: „Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara!” Sedus de umanitate și de cauza educației noastre de toate zilele, în plin amurg al viețuirii sale, profesorul Dumitru Nica „recidivează” salutar cu un nou volum intitulat «Liceul „Radu Greceanu” – citadelă a științei și culturii slătinene», care a văzut lumina tiparului de curând la Editura „Hoffman”. Este o carte dedicată nepoatei și fiicei sale, Ana Maria și, respectiv, Laura Cristina, ambele absolvente ale prestigiosului liceu „Radu Greceanu”, din Slatina noastră seculară, dar și un omagiu adus tuturor elevilor și profesorilor care au trecut, trec și vor trece pragul acestui locaș de învățătură „al cărui elev (Dumitru Nica) a avut șansa să fie; apoi, să-l slujească la catedră, ca profesor, și din Cancelaria-birou, ca director”, așa cum spune, în prefața cărții, același Ion Andreiță, plecat în lumea mare a literaturii și a jurnalismului tot din Perieții Oltului, localitatea natală a lui Dumitru Nica.

Cartea este judicios structurată într-o succesiune de capitole care explică celor de azi, dar și posterității despre cine a fost, cine este și cum va rămâne în memoria noastră Radu Greceanu, nume ce patronează această catedrală a științei și culturii românești, despre tradiție și continuitate, despre personalitatea și probitatea morală ale celor care au condus acest liceu, de la înființare până în prezent, cu o notă aparte dedicată marelui ctitor și dascăl Traian Biju, despre măreția educației și patriotismul dascălilor din perioada interbelică,  despre înființarea revistelor școlare ale acestei instituții de lumină, despre Fundația „Radu Greceanu”, ca sursă financiară pentru viitor, despre învățământul informatic al școlii și pregătirea de performanță în matematică, despre diriginții care au modelat caractere și minți, despre marile personalități trecute, actuale și viitoare, care au învățat la această școală, precum academicienii Leonida Gherasim și Octavian Popescu, despre personalitatea și prestigiul scriitorului Ion Andreiță, și el fost elev al acestei instituții, despre eminenții profesori Mărgărit Niculescu, Marian Rădulescu și Emil Constantinescu etc.

Urmează un capitol special al gândurilor, sentimentelor, trăirilor și atașamentului față de valorile morale, profesionale și sentimentale generate în sufletul foștilor absolvenți, foștilor și actualilor profesori ai Liceul „Radu Greceanu”, gânduri, sentimente și trăiri semnate cu bucuria, nostalgia și emoția pe care ți le pot genera, ca un summum esențial, întâlnirile în istorie ale generațiilor de mentori și discipoli, care devin, la rândul lor mentori…

 Amintim aici pe profesorii Teodor (Dorel) Georgescu Nicolae Popescu – Optași, făurarul de patrioți, Elena Achimescu, Ion G. Bodescu, Mihai Popescu, Ioan Georgescu, Virgil Brătucu, Emil Constantinescu, Elena Sîrghie, Marcel Niculescu, Adriana Ioniță, Gheorghe Moise…

Profesorul Dumitru Nica a avut grijă ca, în această carte să consemneze și numele, dar și aportul la succesele acestei școli ale personalului auxiliar și nedidactic… medici, laboranți, pedagogi, bibliotecari, secretare, contabili, administratori etc. Găsim în carte, de asemenea, îndemnurile de neuitat ale unor directori care-au marcat fundamental învățământul din Olt și Slatina, precum Traian Biju, Gheorghe Ungureanu și însuși domnia sa, Dumitru Nica. Despre mândria de a fi fost absolvent al Liceului „Radu Greceanu” ne vorbesc și o seamă de personalități juridice, oameni de afaceri, notari, informaticieni, jurnaliști, scriitori, ingineri și alte categorii profesionale, printre care îi amintim pe: Lidia Bărbulescu, Virgil Rușeanu, Veronica Constantinescu (Dan), Marcel Stancu, Vasile Voinea,, Georgescu Polifron, Silviu Gorjan, Ion Andreiță, Marin Nicola, Ion Georgescu, Cristian Dincă, Marius Nicola, Oana Pițur… Autorul introduce în această carte minunată carte a trecutului, prezentului și viitorului, un mesaj către foștii lui discipoli, precum și articolul  ,, Profesorul Dumitru Nica – O viață de om în slujba educației”, semnat Dumitru Sârghie, ambele publicate în Linia Întâi. Volumul cuprinde și o o serie de articole publicate de Dumitru Nica, în presa locală și națională privind morala și buna cuviință, învățarea on-line, puterea exemplului, școala și piața muncii, tactul pedagogic, evaluarea competențelor dascălilor, teribilismul ca formă de suplinire a mediocrității, prețul libertății, personalitatea elevului, problemele educației mioritice, viața digitală, omenia, eșecul educației.

La sfârșit, autorul mulțumește tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei cărți de minte, inimă și învățătură, aducând și o notă lămuritoare asupra scopului propus: Cartea de față se vrea, printre altele, un îndemn la iubire și respect față de valorile Liceului „Radu Greceanu”, ca niște flăcări de taină, menite să încălzească inima și  mintea oricui vrea să se apropie de ele. Apostolii acestui liceu reprezintă asemenea valori în fața cărora merită să ne aplecăm și, în semn de recunoaștere a lor, să încercăm să mergem pe urmele lăsate de pașii lor și să ne redescoperim pe noi înșine.”

Felicitări, domnule profesor Dumitru Nica

Dumitru Sârghie


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments