AcasăOra SatuluiComuna Radomirești – în actualitate! Interviu cu Nicușor Sîia – primarul comunei!

Comuna Radomirești – în actualitate! Interviu cu Nicușor Sîia – primarul comunei!

Domnule primar, ce ne puteți spune despre programul de dezvoltare economico-socială al comunei Radomirești?

Programul de dezvoltare economico-socială al comunei Radomirești a fost elaborat conform strategiei de dezvoltare locală, pe perioada 2021-2025, în concordanță cu strategia de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului Olt și a regiunii Oltenia. Anul 2022 a debutat în condiții de criză, efect al crizei mondiale, economia țării nu a mai permis echilibrarea bugetelor locale cu sume peste nivelul anului 2021, aceasta resimțindu-se și la nivelul localității noastre.

Cu un buget de aproximativ 5557 mii lei, am reușit să acoperim, în mare parte, cheltuielile curente, astfel încât activitatea, în toate domeniile vieții economice, sociale, culturale și de mediu, să se desfășoare normal, cu un buget aprobat, pe anul 2022.

Cum stați cu Asistența Socială, în Radomirești?

Compartimentul de asistență socială funcționează cu un angajat – funcționar public, cu atribuții de asistență socială. Pentru realizarea măsurilor de protecție socială, au fost efectuate următoarele: verificarea și întocmirea dosarelor de ajutor social (20), verificarea și întocmirea dosarelor de alocații pentru susținerea familiei (18), efectuarea de dosare pentru acordarea ajutorului de încălzire (60),  întocmirea planurilor de servicii pentru menținerea copilului în familie (15),  efectuarea de anchete sociale solicitate de diferite instituții (123), efectuarea de anchete sociale pentru persoanele cu handicap (65), verificarea și întocmirea dosarelor de alocații de stat (23).

Județul Olt este unul preponderent agricol. Ce ne puteți spune despre agricultura comunei pe care o păstoriți?

Comuna Radomirești este aflată în zonă de câmpie, fără utilități industriale și la distanță apreciabilă față de marile orașe cu platforme industriale puternice. Rămâne o așezare în care ocupația de bază a locuitorilor este agricultura și creșterea animalelor, cu o suprafață totală de 10.218 ha, din care: arabil – 8.920,61 ha extravilan. Toată această suprafață a fost, în anul 2022, cultivată, societățile agricole și persoanele fizice beneficiind de subvenții guvernamentale și de la Uniunea Europeană. Atât plata directă, cât și pe litrul de motorină, precum și condițiile atmosferice propice dezvoltării culturilor de vară și toamna au făcut ca producțiile agricole să fie bune.

În sectorul animal, majoritatea activității se desfășoară de persoane fizice, tradiționalii crescători de animale. În acest scos, este îngrijorător faptul că numărul de animale scade, de la un an la altul, chiar de la o lună la alta, din cauza mai multor factori: populație din ce în ce mai îmbătrânită, lipsa unei piețe de desfacere a produselor animaliere.

Precizăm faptul că, pe raza comunei noastre, SC Agrodun International SRL deține o firmă de creștere a suinelor cu cca. 180 capete / anual și SC Dune Farm Bulz o fermă de creștere a vacilor cu carne de 86 capete.  În domeniul privat al UAT Radomirești, sunt înscrise 197,09 ha pășune, fiind încheiate contracte de încheiere pe o suprafață de 118,84 ha și rămasă suprafața de 78,25 ha pășune, pentru cetățenii care au un efectiv mai mic de animale.

Cum funcționează administrația locală?

În cadrul administrației locale funcționează un aparat al Consiliului Local, cu un număr de 11 consilieri. Aparatul propriu al primarului, conform organigramei, statului de funcții și numărul de personal și-a desfășurat activitatea cu un număr de 8 funcționari publici și 9 personal contractual.

Salariații din aparatul propriu al primarului, împreună cu Consiliul Local, duc la îndeplinire toate actele normative privind administrația locală, acte emise de Parlamentul României, Guvern, Hotărâri ale Consiliului Județean Olt și dispozițiile Instituției Prefectului. Mijloacele de informare a tuturor actelor normative sunt: Monitorul Oficial, partea I, LEX, mijloace informatice, culegeri de acte normative emise de Instituția Prefectului și Consiliul Județean.

Fără Cultură, Sănătate, Educație, Protecția Mediului și Sport, o comunitate nu poate funcționa. Vorbiți-ne despre aceste aspecte…

La nivelul comunei Radomirești, funcționează trei cămine culturale și o bibliotecă publică. Activitatea culturală nu a fost atât de intensă, în ultimul timp, în primul rând, din cauza lipsei fondurilor necesare desfășurării diferitelor activități, apoi existența postului vacant. Numărul de volume de carte al bibliotecii este de 5.000.

Referitor la sănătate, pot să vă spun că în cadrul Dispensarului uman funcționează 2 cabinete medicale, cu doi medici de familie și 3 asistenți medicali.

Pe raza comunei Radomirești funcționează Școala Gimnazială Radomirești (181 elevi), Grădinița Radomirești (27 preșcolari), Grădinița Călinești (17 preșcolari) și Grădinița Crăciunei (19 preșcolari).

În anul 2022, a fost încheiat un contract pentru colectarea deșeurilor menajere și selective, la nivelul întregii comune. De asemenea, s-a remediat, la Sistemul de alimentare cu apă al comunei Radomirești, stația de clorinare, prin înlocuirea vechii stații cu alta nouă.

Cât despre sport, vă informez că avem o echipă de fotbal care activează în Liga a IV-a și care se clasează pe podium. Ne ocupăm de bunul mers al acesteia alături antrenorul Mitică Moșteanu, un fost fotbalist, care a trecut, în carieră, pe la echipe precum Mioveni, FC Caracal, Rova Roșiori.

Care sunt obiectivele administrației comunei Radomirești, pentru anul în curs?

Pot să vă spun că am finalizat modernizarea drumurilor vicinale în comuna Radomirești, în lungime de 7 km, cu 15 străzi, 2,5 km de șanțuri betonate, plus cale de acces la fiecare proprietate.

Vrem să realizăm Planul Urbanistic General – format GIS prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local. De asemenea, dorim realizarea unei baze de date GIS, la nivel local, tot prin PNRR Componenta 10 – Fondul Local.

Avem în vedere creșterea eficienței energetice la Căminul Cultural din satul Radomirești, PNRR Componenta C10 – Fondul Local.

Avem două Cămine Culturale pe care dorim să le reabilităm, este vorba despre Căminul Cultural Călinești și Căminul Cultural Crăciunei.

Tot prin PNRR, vrem să obținem fonduri pentru achiziția unui microbuz nepoluant, precum și realizarea de stații de reîncărcare vehicule electrice.

Continuăm lucrările de extindere la rețeaua de alimentare cu apă potabilă, cât și branșarea gospodăriilor cetățenilor la sistem.

Pietruirea străzilor, acolo unde este cazul, este o preocupare permanentă. Pentru creșterea eficienței energetice, avem un proiect de iluminat stradal în satul Crăciunei.

O mare dorință este înfăptuirea proiectului privind realizare unei rețea de gaze naturale, în comuna noastră.

Ce mesaj aveți către locuitorii comunei Radomirești?

Le doresc în primul rând sănătate, putere de muncă, să fim mult mai responsabili și mai răbdători.

A consemnat Dragoș Sîrghie


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments