AcasăAnunțuriComunicat de presă! PNRR: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale...

Comunicat de presă! PNRR: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Anunț începere implementare proiect

Beneficiar: COMUNA DOBROSLOVENI, JUDEȚUL OLT                         

Data: 29.09.2023

COMUNA DOBROSLOVENI, JUDEȚUL OLT anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului „DOTAREA SCOLII DIN COMUNA DOBROSLOVENI, JUDETUL OLT”, cod F-PNRR-Dotări-2023-5512”, finanțat din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexeʺ, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectiv general: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și asigurarea unei infrastructuri minime pentru desfășurarea activității didactice în bune condiții de învățământ.

Activități principale ale proiectului sunt:

  1. Infintarea unui spatiu nou pentru Laboratorul de informatica, acesta va fii dotat cu echipamente tehnologice noi si moderne;
  2. Modernizarea a 12 sali de clasa(9 săli de clasă la Școala Gimnazială Dobrosloveni și 2 săli de clasă la Școala Gimnazială Reșca)
  3. Infiintarea unui Laborator multidisciplinar de Fizica, Chimie, Biologie
  4. Infiintarea unui Cabinet de educatie muzicala
  5. Infiintarea unui Cabinet multifunctional de logopedie, consiliere si orientare

Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-5512;
Contract de finantare: nr. 1509DOT ⁄ 2023
Valoarea totală a finanțării nerambursabile: 920.741,08 lei;
Valoarea eligibilă din PNRR: 773.732,00 lei;
Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 147.009,08 lei;
Perioada de implementare a proiectului: 11 de luni.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, finanțat prin

Programul Național de Redresare și Reziliență al României.

PRIMAR, TUDORAȘCU GHEORGHE

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                       https://www.facebook.com/PNRROficial/

- Advertisment -

Most Popular