AcasăAnunțuriComunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată“

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată“

Comuna Brebeni anunță începerea proiectului cu titlul Reabilitare moderata a cladirii Scoala cls. I-IV Brebeni  Romani din localitatea Brebeni, judetul Olt, cod C10-I3-2580,  Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, implementat de Comuna Brebeni, judetul Olt conform contractului de finanțare nr. 10093/26.01.2023, finanțat prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta al Romaniei in cadrul Componentei10 –Fondul Local-Runda II.

Proiectul se deruleaza pe perioada cuprinsa intre 30.01.2023 si 29.01.2026.

Obiectivul proiectului îl reprezintă elaborarea Reabilitare moderata a cladirii Scoala cls. I-IV Brebeni Romani din localitatea Brebeni, judetul Olt

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 398.541,79 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 75.722,94 lei.

Persoană de contact:

Primar–Ivan Marian

primaria_brebeni@yahoo.com

0249419008/0786020657

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al Românieiși din fonduri naționale

„Conținutulacestui material nu reprezintăîn mod obligatoriupozițiaoficială a UniuniiEuropenesau a GuvernuluiRomâniei”

“PNRR. Finantatde UniuneaEuropeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                      https://www.facebook.com/PNRROficial/

- Advertisment -

Most Popular