AcasăAnunțuriConvocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. SERENA ’94 S.A.

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. SERENA ’94 S.A.

Președintele consiliului de administrație al S.C. SERENA ‘94 S.A., cu sediul în Slatina, strada Cireașov nr. 7, județul Olt, în conformitate cu dispozițiile art. 113 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SERENA ‘94 S.A., care va avea loc în data de 04.10.2013, ora 9.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea Consiliului de Administrație al S.C. SERENA ‘94 S.A.în următoarea componență:
Bobeș Alexandru Marin – președinte
Bobeș Voichița – membru
Sulger Vasile – membru

Vor putea participa la Adunarea Generala Extraordinară toți acționarii societății înregistrați la data de referință 04.09.2013. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, între orele 08.00-16.00 în zilele lucrătoare începând cu data convocării și până la data ținerii Adunării Generale Extraordinare.
În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfășurării ședinței, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reconvoacă în data de 04.10.2013, ora 09.00, în același loc și aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație
Bobeș Alexandru Marin

ANEXA
La convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. SERENA ‘94 S.A.

Subsemnatul Bobeș Alexandru Marin, declar că documentul Convocare a Adunării Extraordinare a Acționarilor S.C. SERENA ‘94 S.A. conține 232 cuvinte.

- Advertisment -

Most Popular