INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de: S.C TRANS COMPANI ANDREI S.RL., JUDEȚUL OLT, Sat Malu Roșu, comuna Mărunței,str. Malu Roșu, jud. Olt, telefon. GSM Sat Malu Roșu, comuna Mărunței,str. Malu Roșu, jud. Olt,GSM: 0724049831 (unitatea, firma, compania etc. (denumirea, adresa, nr. de telefon) ce intentionează, să solicite de la…A.B.A. OLT. …………[unitaiea de gospodarire a apelor (denumirea)]

Autorizație de gospodarire a apelor/ aviz de amplasament pentru desfășurarea activitii de: „EXTARGEREA NISIPULUI ȘI PIETRIȘULUI ÎN CUVETA LACULUI DE ACUMULARE DRĂGĂNEȘTI – BALASTIERA FĂLCOIU-MALU ROȘU, JUD. OLT, AMPLASATĂ PE RÂUL OLT, MAL DREPT COM. FĂLCOIU ȘI COM. MĂRUNȚEI ” , localizată în extravilanul com. Fălcoiu și al com. Mărunței, sat Malu Roșu, jud. Olt, sau pentru
(municipiul, localitatea, județul)

realizarea lucrărilor …………………………………………………….

amplasate în: ………………………………………………………………..…………………
municipiul, localitatea, județul)

Această investiție este.……………NOUĂ……………………………………………………………………………………….
(existent/nouă)

Ca rezultat al acestui proces de producție nu vor rezulta -………………-……………….…….
(temporar /permanent)

următoarele ape uzate:… -………………………………….…………

ce se vor evacua în ………………-…………………………………………..…………
(denumirea emisarului)

după ce au fost epurate prin ………-…………………………………….
(metoda de epurare)

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile și completarile ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină inforrnații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionată.
Persoanele care doresc să transrnită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: Sat Malu Roșu, comuna Mărunței,str. Malu Roșu

Persoana de contact:…… ANDREI ALEXANDRU, telefon. GSM: 0724049831, fax. ……..………
(numele persoanei de contact, nr. de telefon)10

după data de ……………………………………………………………………………………………………………………….(data estimată la care se va transmite solicitarea de aviz)


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments