AcasăActualitateIstorie literară • Întregiri la bibliografia lui Const. Lucreția Vâlceanu

Istorie literară • Întregiri la bibliografia lui Const. Lucreția Vâlceanu

Bibliografia poetului, prozatorului și publicistului Const. Lucreția Vâlceanu (n. 1908, în Vladimir, județul Gorj) începe să prindă contur prin identificarea colaborărilor sale la presa literară și nonliterară din perioada interbelică.

Îi revine, în exclusivitate, meritul istoricului și cronicarului literar Tudor Opriș (1926–2015) de a fi descoperit și comentat debutul1 poetului Const. Lucreția Vâlceanu în Revista literară a Liceului „Sf. Sava“, din București, unde urma cursurile secundare.

Revelatoare și profund convingătoare sunt sintagmele ce alcătuiesc Cuvânt la începutul drumului2, ce aparține poetului, publicistului și memorialistului Horia Roman, redactor al revistei și care se constituie într-un autentic manifest al noii generații de tineri scriitori.

Îmi fac o datorie de a-l restitui aici, integral, ca o emoționantă pildă pentru cei ce vor veni.

*

Cuvânt la începutul drumului

Într-un nou an școlar și sub o nouă conducere redacțională, „Revista literară“ reapare păstrând vechile ei tradiții, mergând pe aceeaș[i] potecă, pe care foștii redactori au înaintat cu încredere și izbândă.

Fondată de Mircea Grigorescu în primăvara anului 1927, cu colaborarea unor talente ca Al. Stănescu, C. I. Vâlceanu, Eugen lonescu, acum studenți. „Revista literară“ a sintetizat continua mișcare literară a bătrânului nostru liceu. Apariția revistei sub redacția lui Mircea Grigorescu este continuarea „Ramurilor fragede“, redactate de Mih[ai] Antonescu, revistă care a dat literaturii contemporane câteva forțe tinere. Sprijiniți sufletește de larga prietenie pe care d[omnu]l director Șt[efan] Pop și d[om]nii profesori Raul Teodorescu și Paul Papadopol o au pentru orice mișcare literară, însuflețiți de munca pe care noi, cei tineri o vom depune, reapărem.

Pentru ideea de înfrățire ce-o implică revista literară a oricărui liceu, solicităm colaborarea tuturor colegelor și colegilor de la liceele din Capitală și provincie.

Ca și în anii trecuți ospitalitatea va fi largă și camaraderească,
Horia Roman

În paginile Revistei literare a Liceului „Sf. Sava“ am identificat următoarele poezii ale lui Const. Lucreția Vâlceanu: Prima dimineață (nr. 1, decembrie 1928, p. 4; Bocet (nr. 2-3, ianuarie–februarie 1929, p. 10; Rugăciune de primăvară (nr. 4-5, martie–aprilie 1929, p. 1; Boule (nr. 6, mai 1929, p. 7); Mamă sfântă (nr. 2-3, martie 1930 și Gând drept (nr. 4-5, mai 1930, p. 32.

Unele dintre aceste poezii au fost publicate în această revistă după ce Const. Lucreția Vâlceanu devenise student al Facultății de Drept din București, iar două dintre acestea, Rugăciune de primăvară și Boule, au fost reproduse în excelenta revistă Bilete de papagal, condusă de magul de la Mărțișor.

Remarcabilă, sub aspect identic și stilistic, mi se pare a fi poezia Prima dimineață, în care autorul are menirea de a lumina cu verbul său întregul univers.

Prima dimineață

Cu trupu-nfrigurat, ca o șopârlă
M-am tăinuit în zori pe-ntinsul ud
Și-am pus urechea la pământ s-aud
Cum fug popoare de răchiți pe gârlă.

În brațul lui urât mă strânse lutul
De-nțelesei în vuietul de râu
Că urcă-n sus o ciutură cu grâu
Spre care coboram să-i sorb sărutul.

M-au ferecat bogatele corăbii
Căci împărțit sub câmpul ca un scut
Trăiam de dragul sfântului avut
Îngrămădit pe vârfuri lungi de săbii.

S-arunc lumina-nchisă prin ulcioare
M-am strecurat cu-ndoituri de bici
Și-apoi cu gându-n zări, ca un arnici
Am adormit cu pumnii plini de soare…3

C. I. Vâlceanu

Note

  1. Tudor Opriș ~ Reviste literare ale elevilor ~ 1834–1974. Istoria presei școlare românești. [Prefață de Ovidiu Papadima]. [București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 91, 99 – 100. (Const. Lucreția Vâlceanu)
  2. Horia Roman ~ Cuvânt la începutul drumului în Revista literară a Liceului „Sfântul Sava“, 3, nr. 1, decembrie 1928, p. 3.
  3. Const. I. Vâlceanu ~ Prima dimineață în Revista literară a Liceului „Sfântul Sava“, 3, nr. 1, decembrie 1928, p. 4.

Nicolae Scurtu

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments