AcasăReportajLiceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș – o unitate de învățământ care ne...

Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș – o unitate de învățământ care ne onorează

Vă promiteam în numărul trecut un reportaj despre Liceul Teoretic Petre Pandrea din Balș, unitate de învățământ care își onorează pe deplin rolul pe care societatea în general și comunitatea locală de pe Olteț i le-au hărăzit. Trebuie să spunem de la început că prestigiul pe care și-l câștigă încet și sigur acest liceu se înscrie într-un adevărat asalt al provinciei, dacă avem în vedere faptul că locuri fruntașe la toate categoriile de concursuri și examene școlare sunt ocupate de elevi din Caracal, Corabia, Balș sau Scornicești. Capitala școlară a județului se vede, așadar, puternic atacată, iar competiția nu poate fi decât benefică pentru toată lumea.

liceul petre pandrea balsCând pășești pe porțile liceului din Balș sesizezi cu ușurință schimbările care s-au petrecut în ultimul timp, după câțiva ani de lâncezeală. De altfel, prefacerile ce au loc în fiecare unitate de învățământ, de cultură sau sanitară se înscriu în amplul proces de modernizare a orașului. Încă de la intrare te urmărește cu privirea tutelară și autoritară patronul spiritual al școlii, marele gânditor interbelic Petre Pandrea, născut într-o casă pe locul căreia s-a edificat mai târziu școala pe ale cărei alei și coridoare pășim. Descoperim o adevărată grădină, terenuri de sport, săli de clasă și laboratoare gospodărite cu grijă și care emană o adevărată prietenie.

Ceea ce mi-a atras atenția, încă din primele clipe, a fost starea de animație din liceu, deși ne aflăm la început de vacanță. Pe terenurile de sport, câteva echipe de băieți puseseră de o miuță, în vreme ce un alt grup făcea planuri de vacanță.

Atmosfera cea mai febrilă era la panourile de afișaj unde erau postate rezultatele obținute de elevi la examenul de Bacalaureat. Aici se găsește măsura adevărată a muncii colectivului de cadre didactice, a elevilor și, fără îndoială, a părinților. Cei din urmă aveau pulsul ridicat de nerăbdarea așteptării.

statuie petre pandreaTrecerea în revistă a mediilor obținute de elevi ne obligă să ne ridicăm pălăria în semn de respect față de truditorii acestei școli și de discipolii lor. Într-o epocă în care domină mediocritatea și automulțumirea, când școala românească produce „tâmpiți”, elevii Liceului Teoretic Petre Pandrea vor să infirme regula.

La evaluarea multinațională, bunăoară, o treime a candidaților a obținut medii peste nouă, nivelul ridicat al performanței îl reprezintă o medie generală de 10 (eleva Iulia Cîrtog), dar și două note de 10 la limba română și 11 note de 10 la matematică. Mediile ridicate la admiterea în clasa a IX-a ne determină să anticipăm că la acest liceu se vor constitui clase din elevi capabili de performanță la învățătură.

La Bacalaureat, procentajul de promovare obținut de absolvenți – aproape dublu față de media pe județ – plasează Liceul Teoretic Petre Pandrea la „masa bogaților”. Clasarea pe locul al șaselea între liceele Oltului la Bacalaureatul 2013, procentajul de 25% al elevilor cu media generală peste nouă, precum și numărul mare de note de 10 (18 în total, opt fiind doar la limba română) obținut la diferite discipline de examen, ne dau speranța că învățământul superior se va împrospăta cu serii noi provenite de la liceul de pe malurile Oltețului. Menționăm între absolvenți pe unii dintre cei căliți în focul olimpiadelor și concursurilor școlare pe Adrian Popescu, Bianca Dutchevici, Ramona Roșu, Andreea Lupu. Și sunt mulți alții pentru care ar trebui să facem un articol separat.

elevi petre pandrea balsSe cuvine să-i amintim cu respectul cuvenit pe dascălii de la învățământul liceal și gimnazial ai Liceului Teoretic Petre Pandrea care au condus elevii spre aceste rezultate: Daniela Titoveanu, Constantina Boncioagă, Sorin Curcă, Mariana Iacob, Grațiela Loghinaș, Marcel Tănasie.

În încheierea periplului pe la acest liceu ne-am convins că roadele muncii celor care muncesc și învață aici onorează aniversarea celor 60 de existență, eveniment sărbătorit cu mult fast în cursul lunii mai. Felicitări tuturor!

Dragoș Sîrghie


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments