AcasăOra SatuluiLuptăm pentru ridicarea comunei, pentru atragerea oricărei finanțări posibile de accesat!

Luptăm pentru ridicarea comunei, pentru atragerea oricărei finanțări posibile de accesat!

Domnule primar, ce proiecte ați finalizat, ce ați demarat și ce mai aveți, în plan, pentru comuna pe care o conduceți?

La capitolul proiecte finalizate, aș puteam aminti: 19 km canalizare menajeră, stație epurare, 10 SPAU-uri; 6 poduri sau punți metalice; 27 km asfaltare; 3 foraje de apă de 350 de metri adâncime și rezolvarea în totalitate a problemei apei; școala și grădinița renovate total.

Am executat ziduri de sprijin din beton armat, în zone calamitate: sat Mănulești, la Castan; sat Mănulești, la Roșulești; sat Cerbeni, la Foanță; sat Mănulești, la Rotea, realizat 90%; sat Ionicești, la Stancu, gabioane betonate.

Am reușit introducerea curentului electric, în zone calamitate, la 5 gospodării; reconstruirea a 1,3 km de străzi prin zone inundabile, din gabioane; iluminat public, în toată comuna; ștrand public, realizat 99%;  betonare stradă și eliminare situație de urgență, pe strada Școlii, sat Stănuleasa; prevenirea inundării străzii Rugului și a unor gospodării de pe strada Principală, sat Stănuleasa, prin construire șanțuri betonate pe strada Rugului; peste 2 km șanțuri betonate din buget local; procurare utilaj dezinfecție pestă porcină.

De asemenea, am construit un parc pentru copiii din comună și o scenă pentru spectacole. Am reabilitat drumuri de exploatație agricolă, pe Dealul Sâmburului și Becheanca; 750 metri din DC 38 Dealul Gorunului au fost pietruiți cu piatră spartă; s-a construit alee pavată și gard împrejmuitor Cimitir public Sâmburești; s-a construit sală de mese și gard împrejmuitor, la Cimitirul public Stănuleasa. S-a realizat defrișarea vegetației și supralărgirea unor străzi izolate; defrișarea vegetației crescute, în albia minoră a pârâului Cungra; înlocuirea mai multor km de conductă de apă potabilă; construirea mai multor podețe din lemn și țeavă; plantare castani la intrarea, în sat Sâmburești, având acum o alee frumoasă; fântână arteziană, la sediul primăriei. Am reușit să închiriem un spațiu găzduire pentru unitatea de jandarmi. Am acordat sprijin în construirea sistemului antigrindină.

În perioada următoare, vor începe lucrările de execuție pentru mai multe proiecte, cum ar fi: 7 km asfaltare străzi, plus pod beton armat, în sat Sâmburești; betonare strada Melodiei; supralărgire, prin betonare, pe o lungime de 3 km, a drumului Sâmburești-Mănulești; reabilitare sediu primărie; reabilitare sediu spital; bloc locuințe sociale P+2; sală sport; străzi și canale betonate, în zone afectate de inundații, eroziuni și alunecări de teren; dotare școli cu mobilier și laboratoare utilate; parc fotovoltaic, pentru consumul propriu; cămin cultural; extinderi rețea canalizare menajeră

O atenție aparte voi acorda, în acest an, elaborării unei strategii de dezvoltare. Vă voi anunța, la momentul elaborării și începutul punerii în practică.

Se mai păstrează tradițiile în comuna dvs.?

Am finanțat Ansamblul de dansuri populare Plaiurile Sâmbureștiului, cu care ne mândrim și care ne-a reprezentat, cu cinste, la turnee, atât în țară, cât și în străinătate. Are deja premii câștigate la Șimleul Silvaniei, Sighetul Marmației, Iași, Brăila, Moreni, Alba Iulia, în Bulgaria și Polonia.

Care este interesul administrației locale, pentru lăcașurile și religia noastră creștină, strămoșească?

Despre implicarea autorităților publice, în sprijinirea ortodoxiei, am arătat fapte concrete mai sus. O mare realizare va fi renovarea Bisericii Sâmburești, monument istoric atestat din 1596. Lucrăm.

Cu ce problemă stringentă vă confruntați, la nivel de comună!

Problemele stringente nu sunt specifice doar Sâmbureștiului, sunt generale mediului rural :

– scăderea dramatică a calității învățământului, în special prin ocuparea posturilor de către necalificați, dar și din cauza legislației globaliste promovate de Ministerul Educației;

– scăderea dramatică a numărului de elevi;

– îmbătrânirea populației;

–  lipsa acută a forței de muncă tinere;

– tinerii care pleacă în străinătate. Partea relativ bună este că se întorc și construiesc în Sâmburești.

Care este structura politică a Consiliului local și câtă armonie există în luarea hotărârilor?

Consiliul Local este format din 8 consilieri PSD și unul PNL. Avem o relație excelentă, în spiritul legii administrației publice.

Care este mesajul dvs., pentru locuitorii comunei Sâmburești?

Luptăm pentru ridicarea comunei, pentru atragerea oricărei finanțări posibile de accesat. Îi asigur, pe locuitorii din Sâmburești, de întreaga putere de luptă, pentru rezolvarea problemelor colectivității. Asigurăm condiții demne de mileniul III.

A consemnat Dragoș Sîrghie


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments