AcasăAnunțuriPRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU, JUDEȚUL OLT – ANUNȚĂ

PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU, JUDEȚUL OLT – ANUNȚĂ

Primăria comunei Deveselu organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată a unui post contractual de execuție, vacant, de îngrijitor II, în cadrul Compartimentului administrativ.

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevazute de art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii generale / medii,

– vechime în muncă – peste 5 ani.

primaria deveselu net li 778Condiții de desfașurare a concursului:

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele de concurs la Compartimentul stare civilă, registratură și relații cu publicul din cadrul Primăriei comunei Deveselu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afisării anunțului.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 05.02.2020, ora 1000, la sediul Primăriei comunei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt.

Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Bibliografia și actele necesare pentru dosarul de înscriere se afisază la sediul Primăriei comunei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt și pe site-ul instituției, la adresa de internet: www.primariadeveselu.judetulolt.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Deveselu și la tel. 0249510560.

 PRIMAR, Ion ALIMAN

- Advertisment -

Most Popular