AcasăAnunțuriPRIMĂRIA COMUNEI DOBROSLOVENI, JUDEȚUL OLT – ANUNȚĂ

PRIMĂRIA COMUNEI DOBROSLOVENI, JUDEȚUL OLT – ANUNȚĂ

Primăria comunei Dobrosloveni organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, vacantă, de sofer I, nivel studii medii, pe durată nedeterminată, cu program normal de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/saptămână, in cadrul compartimentului transport public elevi.

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 Condițiile specifice de participare la concurs:

  1. a) studii medii;
  2. b) să dețină permis de conducere minim categoria E și atestare;
  3. c) vechime în muncă: minim 3 ani în specialitate.

Condiții de desfășurare a concursului:

– pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele de concurs la registratura Primăriei comunei Dobrosloveni, până la data de 20.05.2022, ora 14,00.

– data, ora și locul desfășurării probei scrise: 31.05.2022, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Dobrosloveni, strada A. I. Cuza nr. 1, județul Olt.

Bibliografia și actele necesare pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul Primăriei comunei Dobrosloveni și pe site-ul instituției la adresa de internet: http://www.dobrosloveni.ro

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Dobrosloveni, strada A. I. Cuza nr. 1, județul Olt, sau la numarul de telefon 0249530022.

PRIMAR,

Gheorghe TUDORAȘCU

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments