AcasăBreviar parlamentarSiminica Mirea – consemnatar al unei propuneri legislative privind procedura adopției

Siminica Mirea – consemnatar al unei propuneri legislative privind procedura adopției

Siminica Mirea, senator PSD, este consemnatar al unei propuneri legislative cu privire la modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004, privind procedura adopției.

Potrivit Programului PSD de guvernare 2021-2024, în sistemul de protecție, se află 49.765 de copii care au dreptul la un cămin și la o familie capabilă să le ofere securitate și îngrijire. Astfel, se precizează, în cuprinsul programului, „pentru aceștia trebuie asigurat un viitor optim, bazat pe alternative de îngrijire și un proces de adopție ce urmărește interesul superior al fiacrului copil, iar timpul petrecut în sistemul de protecție trebuie redus substanțial”. Din totalul copiilor aflați în sistemul de protecție socială, aproape 6.000 sunt adoptabili, iar numărul persoanelor sau familiilor atestate să adopte se situează la aproximativ jumătate din numărul copiilor adoptabili.

„Din punctul de vedere al duratei absențelor temporare de pe teritoriul României, cetățenii români, cu domiciliul în România, care sunt navigatori în sectorul maritim predominant transfrontalier, se află într-o situație similară cu cea a cetățenilor români care participă la misiuni sau operațiuni internaționale, ca urmare a unor obligații asumate de România, precum și cu cea a cetățenilor români care desfășoară activități în interesul statului român.

Prin prezenta propunere legislativă, se intenționează modificarea literei a) a articolului 3, în sensul că absențele determinate de desfășurarea activităților specifice sectorului maritim, în baza contractelor de muncă ale navigatorilor să nu fie considerate întreruperi ale termenului de 6 luni anterior depunerii cererii de atestare a adoptatorului.

Astfel, în scopul stimulării, susținerii și încurajării adopției naționale, se impune înlăturarea oricărei forme de discriminare care poate gravita, în jurul procesului de adopție și care ar prejudicia, în primul rând, copiii, cu atât mai mult cu cât navigatorii, potențiali adoptatori, ar putea deține abilitățile parentale și ar îndeplini garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului”, a declarat Siminica Mirea.

Ionuț Dumitrescu


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments