ANUNȚ

S.C. (AF, PF) COMUNA BREBENI, cu sediul în localitatea Brebeni, str. Principală nr. 228, jud. Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu, pentru desfășurarea activității de:

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, ÎN COMUNA BREBENI, JUD. OLT, la adresa LOC. BREBENI, STR. PRINCIPALĂ NR. 228, JUD. OLT.

Observațiile li sugestiile, din partea cetățenilor, se depun, în scris, la sediul A.P.M. Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu nr. 3, pe durata derulării procedurii.


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments