AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 5 J
la procedură

S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L., titular al proiectului Amenajare bazine piscicole la Hala de creștere intensivă a peștelui în sistem mixt (existentă), anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Amenajare bazine piscicole la Hala de creștere intensivă a peștelui în sistem mixt (existentă), propus a fi amplasat în comuna Grădinari, T7, P10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu nr. 3, județul Olt, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments