AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

UAT CARACAL titular al proiectului „DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR PENTRU TRANZITIA LA ECONOMIA CIRCULARA IN MUNICIPIUL CARACAL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR PENTRU TRANZITIA LA ECONOMIA CIRCULARA IN MUNICIPIUL CARACAL”, propus a fi amplasat în Caracal, str. Arțarului, nr. 79 județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 –14.00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM OLT.


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments