AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Brebeni, titular al proiectului „Extindere rețea canalizare în comuna Brebeni, județul Olt”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Extindere rețea canalizare în comuna Brebeni, județul Olt”, propus a fi amplasat în comuna Brebeni, sat Brebeni. Județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu nr. 3, județul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 9:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments