AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA REDEA, titular al proiectului ,,EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA REDEA, JUDEȚUL OLT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA REDEA, JUDEȚUL OLT”, propus a fi amplasat în comuna Redea, sat Redea, satele Redea, Redișoara și Valea Soarelui, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments