AcasăAnunțuriCompania de Apă Olt: Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Compania de Apă Olt: Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 • 3  posturi inginer in cadrul Compartimentului  Unitatea de Implementare a  Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Sa detina cetatenia romana, cetatenie a altor state membre  ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand  Spatiului  Economic European si domiciliul in Romania;

b) Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c) Sa indeplineasca varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e) Sa detina o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza  adeverintei medicale  eliberate de medicul de familie  sau de unitatile sanitare abilitate;

f) Sa indeplineasca conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit  cerintelor postului scos la concurs;

anunt cao 777g) Sa nu fie condamnat/a  definitiv  pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit   reabilitarea.

Condiții specifice:

a) Studii superioare tehnice de lunga durata- profil tehnic (absolvite cu diploma de licenta sau examen  de diploma in conformitate  cu legislatia in vigoare) specializarea: constructii civile, instalatii, mecanica, hidrotehnica, electromecanic- minim 5 ani vechime in specializarea obtinuta;

b) Cunostinte de operare pe calculator (MS Office) si utilizare a programelor de proiectare asistata de calculator(Autocad);

c) Cunostinte limba engleza nivel mediu;

d) Constituie Avantaj- Experienta in domeniul constructiilor si constructiilor edilitare si gospodarie comunala, precum si detinerea de autorizatii de: Diriginte de Santier- Lucrari tehnico edilitare de alimentare cu apa-canalizare si Responsabil Tehnic cu Executia, in domeniul constructiilor edilitare si de gospodarie comunala.

– Competente si experienta in implementarea Proiectelor derulate cu fonduri europene

Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza:

• Proba scrisa va avea loc in data de 15.01.2020, orele 11.00

• Interviul va avea loc in data de 20.01.2020, orele 11,00

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declaratii admisi la etapa precedenta.

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 09.01.2020, orele 16.00, la  Registratura S.C.  Compania de Apa Olt S.A. , strada Artileriei nr. 2. Relatii se pot obtine la compartimentul Resurse Umane, la nr. de telefon 0249/431.750.


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments