AcasăAnunțuriComunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Nr. inregistrare :1470

Data: 27.02.2023

UAT Comuna Izbiceni judetul Olt, anunta inceperea proiectului cu titlul REABILITAREA MODERATA A MUZEULUI SI A CLUBULUI ELEVILOR DIN COMUNA IZBICENI, JUDETUL OLT”, Titlu Apel: PNRR/2022/C10/1.3, Runda 1 in judetul Olt, implementat de UAT Comuna Izbiceni, conform contractului de finantare nr 3454/11.01.2023 finantat in cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 11.01.2023.

Obiectivul general al proiectului consta in tranzitia catre un fond construit rezilient si verde al Comunei Izbiceni.

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta renovarea energetica moderata a Muzeului Si Clubului Elevilor din Comuna Izbiceni, judetul Olt.

PNRR Componenta 10 — Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:

  • Renovarea energetică moderată a Muzeului si a Clubului Elevilor din comuna Izbiceni, judetul Olt, contribuindu-se astfel, la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex-ante. Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme tehnice cu randament ridicat și un nivel redus al emisiilor echivalent CO2.
  • Rezultate cu efect pozitiv asupra dezvoltării locale, îmbunătățindu-se viața cetatenilor din localitate.
  • Transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 1.596.845,12, la care se adauga TVA in valoare de 303.400,57 lei.

e-mail: primaria_izbiceni@yahoo.com

telefon : 0249535001

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finantat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                             https://www.facebook.com/PNRROficial/

- Advertisment -

Most Popular