AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Nr. 5209 din 15.09.2023

COMUNA BREBENI,   titular al proiectului:  „EXTINDERE REȚEA DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA BREBENI, JUDEȚUL OLT” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul:EXTINDERE REȚEA DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA BREBENI, JUDEȚUL OLT”, propus a fi amplasat în comuna comuna Brebeni, satele Brebeni și Teiușu, județul Olt

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet  a  autorității competente pentru protecția mediului.


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments